قوانین و آیین نامه ها

اسناد
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 2
نام اندازه
دستورالعمل اجرايي توليد و اشتغال.صنعت و معدن سال 97.tif 9,408.7k
ثبت نام مهارت آموز.pdf 354.0k
فرآیند صدور مجوز واحد پذيرنده -مهارت آموزي.pdf 195.6k
دستورالعمل طرح مشوق بيمه اي سهم كارفرمايان.pdf 1,146.8k
دستورالعمل طرح كارورزي فارغ التحصيلان دانشگاهي.docx 64.6k
قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور.pdf 1,744.1k
آئين نامه اجرايي ماده 20 قانون رفع موانع توليد.pdf 2,024.4k
قانون تسهیل و رفع موانع تولید.pdf 289.5k
گردش بیش از 6 جدید.jpg
فرآيند جديد گردش سامانه كارا.تسهيلات اشتغال پايدار.مناطق روستايي و عشايري
52.1k
گردش بیش تر از 250 تا 6- y.jpg
فرآيند جديد گردش سامانه كارا.تسهيلات اشتغال پايدار.مناطق روستايي و عشايري
34.8k
گردش کمتر از 250.jpg
فرآيند جديد گردش سامانه كارا.تسهيلات اشتغال پايدار.مناطق روستايي و عشايري
34.7k
قانون الحاق موادي به قانون رفع موانع تولید.pdf 180.4k
رسته های در اولویت اشتغال پایدار روستایی عشایری.pdf 46.6k
رسته های در اولویت اشتغال فراگیر.bmp 3,043.2k
راهنماي كاربران دستگاه هاي اجرايي سامانه دادور.pdf 3,035.6k
راهنماي متقاضيان .سامانه دادور.pdf 3,798.7k
اشتغال فراگير -دستور العمل كلي.pdf 9,619.3k
آیین‌نامه_اشتغال_روستایی و عشایری.pdf 266.5k
دستورالعمل اجرايي برنامه اشتغال فراگير.pdf 439.3k
فهرست مشاغل خانگي.pdf 387.1k
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 2