بهنام صفائي اصل

معاون دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاري

متولد 1354

 

 

 

 

 

سوابق اجرايي:

1.رئيس اداره بازرگاني

2.رئيس اداره غله و خدمات بازرگاني

3. رئيس كميسيون نظارت سازمان بازرگاني

4. رئيس انجمن حمايت از مصرف كنندگان

5. رئيس انجمن نظارت بر انتخابات اصناف

6.كارشناس مسئول امور بازرگاني

7.سرپرست حسابداري مراكز ذخيره سازي اداره غله و خدمات بازرگاني

8.ذيحساب اداره غله و خدمات بازرگاني

9.عضوشوراي ترافيك،عضو شوراي فرهنگ عمومي،عضو شوراي آموزش و پرورش،عضو شوراي سلامت

10.عضو ستاد تنظيم بازار،عضو ستاد هدفمندسازي يارانه ها،عضو ستاد صيانت از حقوق شهروندي

11.عضو كميسيون تعزيرات آرد و نان

12.عضو كميته هاي برنامه ريزي و اشتغال

سوابق آموزشي و پژوهشي:

1. كارشناسي ارشد علوم اقتصاد- توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

2.كارشناسي مديريت بازرگاني

3.استاد دانشگاه و مدرس دروس دانشگاهي: اصول سازمان مديريت، اقتصاد خرد و كلان، اقتصاد توسعه و برنامه ريزي، اصول بيمه، اصول سرپرستي، مقررات عمومي صادرات و واردات، ساختار تشكيلاتي سازمان گمرك ايران، حقوق تجارت و ...

4.تاليف كتاب آمار به زبان ساده

5.ترجمه 13 مقاله انگليسي به فارسي

6.تاليف 21 مقاله تحقيقي فارسي