شناسه : 109010195


روز چهارشنبه مورخ 1396/12/16

معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار جناب آقاي زيني وند،مديركل اقتصادي استانداري جناب آقاي دشتي،مديركل جذب و حمايت از سرمايه گذاري استانداري جناب آقاي نورالديني و جمعي از مسئولين استان از شركت كاشي امرتات در شهرستان اشكذر بازديد كردند.