شناسه : 139804096


روز پنجشنبه 12 مهرماه با حضور سيدكمال الدين نورالديني رئيس كميته نظارت، اعضاي كميته نظارت استان و شهرستان،ناظرين عالي استان و نمايندگان بانك هاي عامل از طرح هاي اشتغال پايدار مناطق روستايي و عشايري شهرستان اشكذر صورت پذيرفت.

در اين بازديد  طرح هاي اشتغال پايدار مناطق روستايي و عشايري شهرستان اشكذر كه اعطاي تسهيلات به آنها توسط بانك هاي عامل انجام شده بود، بازديد به عمل آمد و مشكلات و روند اجرايي  اين طرح ها از نزديك توسط اعضاي كميته نظارت مورد بررسي قرار گرفت.