شناسه : 106338525


جلسه بررسي كميته منتخب پرداخت تسهيلات رونق توليد بانك رفاه كارگران روز دوشنبه مورخ 1396/11/23 در محل سرپرستي بانك رفاه با حضور جناب آقاي صفايي معاون دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاري استانداري،جناب آقاي صادقيان كارشناس دفتر،جناب آقاي فلاح نماينده صنعت،معدن و تجارت استان،جناب آقاي كاهني معاون اعتباري بانك رفاه استان و كارشناسان اعتباري بانك برگزار گرديد.

در اين جلسه اعضاي جلسه به بررسي وضعيت پرونده تسهيلاتي متقاضيان دريافت تسهيلات رونق توليد پرداخته و در راستاي تسريع در پرداخت تسهيلات، تصميمات مقتضي اتخاذ گرديد.