شناسه : 101369200


جلسه بررسي كميته منتخب پرداخت تسهيلات رونق توليد روز سه شنبه مورخ 1396/09/21 در محل سرپرستي بانك صادرات با حضور مديركل و معاون دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاري استان،آقاي كلانتر رئيس خانه صنعت،معدن و تجارت استان،آقاي ذاكر معاون برنامه ريزي و سرمايه گذاري سازمان صنعت،معدن و تجارت استان،آقاي جعفرآبادي معاون امورشعب بانك صادرات و آقاي مكانيك مدير حوزه اعتباري بانك صادرات برگزار گرديد.

دراين جلسه اعضاي جلسه به بررسي وضعيت  پرونده تسهيلاتي  متقاضيان دريافت تسهيلات رونق توليد پرداخته و در راستاي تسريع در پرداخت تسهيلات، تصميمات مقتضي اتخاذ گرديد.