شناسه : 102457743


جلسه بررسي كميته منتخب پرداخت تسهيلات رونق توليد روز دوشنبه مورخ 1396/10/04 در محل سرپرستي بانك صنعت و معدن با حضور مديركل و معاون دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاري استان،آقاي كلانتر رئيس خانه صنعت،معدن و تجارت استان، آقاي ذاكر معاون برنامه ريزي و سرمايه گذاري سازمان صنعت، معدن و تجارت استان،آقاي كماليان و آقاي محمدي مديران بانك صنعت و معدن استان برگزار شد

در اين جلسه اعضاي جلسه به بررسي وضعيت پرونده تسهيلات متقاضيان دريافت تسهيلات رونق توليد پرداخته و در راستاي تسريع در پرداخت تسهيلات، تصميمات مقتضي اتخاذ گرديد.