شناسه : 102057095


جلسه بررسي كميته منتخب پرداخت تسهيلات رونق توليد روز سه شنبه مورخ 1396/09/28 در محل سرپرستي بانك كشاورزي با حضور مديركل و معاون دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاري استان، آقاي دشتي كارشناس دفتر جذب، آقاي كارگر نماينده سازمان جهاد كشاورزي استان و آقاي كوهستاني نماينده اعتباري بانك كشاورزي استان برگزار شد.

در اين جلسه اعضاي جلسه به بررسي وضعيت پرونده تسهيلات متقاضيان دريافت تسهيلات رونق توليد پرداخته و در راستاي تسريع در پرداخت تسهيلات ، تصميمات مقتضي اتخاذ گرديد.