شناسه : 106043299


جلسه بررسي كميته منتخب پرداخت تسهيلات رونق توليد روز دوشنبه مورخ 1396/11/16 در محل سرپرستي بانك ملي با حضور مديركل و معاون دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاري استانداري،جناب آقاي كلانتر رئيس خانه صنعت،معدن و تجارت استان،جناب آقاي ذاكر معاون برنامه ريزي و سرمايه گذاري سازمان صنعت،معدن و تجارت استان و جناب آقاي غالبي معاون اعتباري بانك ملي استان برگزار گرديد.

در اين جلسه اعضاي جلسه به بررسي وضعيت پرونده تسهيلاتي متقاضيان دريافت تسهيلات رونق توليد پرداخته و در راستاي تسريع در پرداخت تسهيلات، تصميمات مقتضي اتخاذ گرديد.