چهارمين جلسه كميته نظارت استاني روز چهارشنبه مورخ 1397/07/25 در محل دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاري استانداري با حضور سيدكمال الدين نورالديني رئيس كميته نظارت بر پرداخت تسهيلات مناطق روستايي و عشايري و مديركل دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاري،خانم آيت اللهي مديركل اشتغال و كارآفريني اداره تعاون،كار و رفاه اجتماعي استان،آقاي فخرالدين معاون آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه ريزي استان،آقاي دهقاني زاده سرپرست معاونت برنامه ريزي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان،نمايندگان بانك هاي عامل و دستگاه هاي اجرايي عضو كميته نظارت استان برگزار شد.

در اين جلسه كه به رياست "سيدكمال الدين نورالديني" برگزار شد اعضاي كميته نظارت استان به ارائه گزارش نظارتي در خصوص بازديد از طرح هاي اشتغال پايدار مناطق روستايي و عشايري شهرستان هاي تفت،بافق و اشكذر پرداخته و موانع و مشكلاتي كه در بازديد از اين طرح ها وجود داشت را مورد بررسي قرار دادند.


آدرس کوتاه :