شناسه : 147338528
با حضور مديركل جذب و حمايت از سرمايه گذاري استان


سي و چهارمين نشست تخصصي بانك توسعه صادرات ايران با مسئولين،مديران،صادركنندگان و فعالان اقتصادي استان يزد روز دوشنبه هفدهم ديماه با حضور "سيدكمال الدين نورالديني" مديركل جذب و حمايت از سرمايه گذاري استانداري در محل هتل ارگ برگزار گرديد.

در اين نشست آقاي" نورالديني" مديركل جذب و حمايت از سرمايه گذاري ضمن خير مقدم به حضور آقاي دكتر عابديني مديريت محترم امور شعب بانك توسعه صادرات ايران و هيات همراه از واحدهاي تخصصي آن بانك به استان يزد،به ارائه  مطالبي درخصوص وضعيت كلان اقتصاد استان پرداخته و بيان نمودند كه پايداري توليد و اشتغال در گروه تقويت و توسعه بازارهاي بين المللي مي باشد كه در ايفاي اين ماموريت نقش بانك ها به صورت كلي و بانك توسعه صادرات به عنوان بانك تخصصي حامي توليدات صادرات محور داراي اهميت ويژه مي باشد و لازم است در اين شرايط حساس مسئولين بانكي با استفاده از تجارب سال هاي قبل شرايط حضور فعالين اقتصادي را  در بازارهاي بين المللي بيش از پيش فراهم نمايند.

مديركل جذب و حمايت از سرمايه گذاري استانداري در اين نشست ضمن اشاره به ظرفيت و پتانسيل استان در حوزه فعاليت هاي دانش بنيان و فنآور به عنوان استان پيشرو در كشور ، بر لزوم بازنگري در قوانين و مقررات بانكي براي حمايت از فعاليت هاي دانش بنيان و فنآور با اولويت محصولات صادرات محور تاكيد نمود و اعلام آمادگي كرد تا استان يزد به عنوان پايلوت با همكاري شركت هاي دانش بنيان استان و واحدهاي تخصصي بانك، نسبت به بازنگري و تدوين دستورالعمل هاي مورد نياز براي حمايت از فعاليت هاي دانش بنيان پيشنهادات لازم را ارائه نمايند.