شناسه : 106043928


مراسم واگذاري 26 دستگاه خودرو زامياد با مشاركت صندوق كارآفريني اميد و كميته امداد امام خميني(ره) استان

روز چهارشنبه مورخ 1396/11/18 باحضور جناب آقاي نورالديني مديركل دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاري استانداري،جناب آقاي امامي مديريت صندوق كارآفريني اميد استان،قائم مقام مديركل كميته امداد و مديران دستگاه هاي اجرايي استان تعداد 26 دستگاه خودرو زامياد به مددجويان كميته امداد واگذار گرديد.